Kom weer tot bloei


Even kennismaken

Mijn naam is Erik Jan Groen (1969). Ik ben getrouwd met Jannemiek. 
Samen hebben wij onze 2 dochters uit Zuid Afrika mogen ontvangen. 


Ervaringen

Naast mijn praktijk 'Groeien bij Groen' werk ik al meer dan 25 jaar in het onderwijs.
Eerst in het primair onderwijs als leerkracht, IB'er en locatieleider. 


Sinds 2010 werk ik als docent/coach in het mbo bij de opleidingen Maatschappelijke zorg en Onderwijs en Opvoeding. 

Daarnaast ben ik coach bij de hbo AD opleiding 'Pedagogisch Educatief Professional'

Ik heb in het onderwijs verschillende taken mogen uitvoeren zoals docent, coach,  teamleider, verantwoordelijke voor kwaliteit en examinering en Studie Loopbaan / PPO begeleider.

Gaandeweg mijn opleiding bij Total Balance besefte ik dat het coachen mijn roeping is. Een taak om de ander een stap verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Mijn naaste te helpen groeien en te ontdekken hoe ze weer kunnen bloeien.


Opleidingen 

Ik heb mij op coachgebied via diverse coachopleidingen mogen ontwikkelen, namelijk:
- Total Balance 
- Transactionale Analyse; coaching en counseling
- Krachtgericht Coachen.

Zie onder:


 Opleiding

  Total Balance 

De Total Balance methodiek is een combinatie van therapie en coaching met een bijbelse grondslag, ontwikkeld door de bekende christelijke therapeut en schrijfster Carianne Ros. De TotalBalance methode gaat er vanuit dat het belangrijk is om altijd te kijken naar het totaalplaatje van jou als mens. Als je worstelt met een probleem op één levensgebied, bijvoorbeeld op je werk of in je relaties, dan heeft dat ook altijd zijn uitwerking op de rest van je leven. Vandaar dat in een TotalBalance traject alle levensgebieden aan bod komen, al zullen we niet overal even lang bij stilstaan. Afhankelijk van de situatie in jouw leven, zullen we sommige punten verder uitdiepen. Bij andere punten kan het al voldoende zijn als je zelf de opdrachten doorwerkt, zonder dat we daar in de coachsessies nog uitgebreid bij stilstaan.

Problemen bij de wortel aanpakken

Met de TotalBalance methode willen we niet blijven hangen in symptoombestrijding. De kans is anders groot dat je later in je leven opnieuw tegen hetzelfde probleem aanloopt. Vandaar dat we in een TotalBalance traject altijd eerst de tijd nemen om te kijken naar je verleden. 
Dit biedt je de kans om eventueel aanwezige pijnpunten te verwerken en patronen te herkennen en te doorbreken.

 


Het TotalBalance traject is opgebouwd uit drie delen:

1. Wie was ik? - terugblik op je verleden

2. Wie ben ik? - hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Wat zijn jouw talenten? Welke omstandigheden heb jij nodig om tot bloei te komen?

3. Wie word ik? - doelen stellen en stappen zetten voor de toekomst aan de hand van vijf thema's: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben.

De TotalBalance methodiek maakt gebruik van een werkboek waarin je zelf aan de slag kunt gaan met de bijbehorende huiswerkopdrachten. Hiermee heb je uiteindelijk een prachtig boekwerk in handen, dat je inzicht geeft in wie jij bent en waar jij staat. Een compleet TotalBalance traject bestaat uit ongeveer 15 gesprekken. In het begin vinden de gesprekken wekelijks plaats, en later om de 2-4 weken.

Ontdek de in deze korte training de methodiek van Total Balance en hoe deze methodiek je verder kan helpen, waarom het belangrijk is je verleden los te laten en hoe je erachter komt wie je bent en wat je wilt. 

link: Mini training Total Balance 

Opleiding

Transactionele Analyse; Coaching & Counseling; 

 

Geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse. 

Hoe reageer jij in spannende relaties. Speel jij een slachtoffer of doe jij je best om iedereen een winnaar te laten zijn?

Jij hebt energiegevers. Maar hoe ga jij om met de negatieve stoppers die jij van vroeger uit hebt meegekregen? 

Krijg jij genoeg complimenten? Zijn ze echt? Binnen de TA noemen we dat Strooks. 

TA is een model dat de complexiteit en diepgang van jouzelf, jouw relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

TA professionals vooronderstellen en onderzoeken de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De TA is een effectief instrument voor organisatieontwikkeling, coaching, therapie en persoonlijke groei. TA helpt een werkklimaat te creëren dat autonomie, openheid en warmte tussen mensen bevordert. Dit leidt tot vitale en flexibele mensen en organisaties.Opleiding:

Krachtgericht coachen

 

Is een manier van coachen waardoor er een duurzame ontwikkeling ontstaat waardoor de coaché  zijn/haar potentieel optimaal kan  inzetten en hun idealen kan bereiken.

Het is een effectieve coachingsmethode, gericht op het optimaal benutten van het "psychologisch kapitaal' van mensen.

In Krachtgericht coachen worden elementen uit verschillende benaderingen gecombineerd tot een aanpak die diepgaand leren en effectief functioneren bevordert. De essentie daarvan is het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen.
De aanpak is door de ontwikkelaars Fred Korthagen en Ellen Nuijten wetenschappelijk onderbouwd